MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, ROK AKADEMICKI 2011/2012

semestr zimowy

studia stacjonarne I stopnia:

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH, wykład , pracownia specjalistyczna

Wyniki i wpisy z egzaminu zerowego na studiach stacjonarnych: 06.02.12, godz. 16.00, pokój 110

studia niestacjonarne I stopnia:

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH, wykład , pracownia specjalistyczna

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej:

06.02.12 (poniedziałek), godz. 16.00-17.30

11.02.12 (sobota), godz. 12.00-13.30

13.02.12 (poniedziałek), godz. 16.00-17.30

 

 

 autor: dr Jolanta Koszelew

e-mail: j.koszelew@pb.edu.pl

Politechnika Białostocka

Wydział Informatyki

Konsultacje:

·        wtorki: 16.30-18.00

·        soboty (tylko w terminach zjazdów): 13.15-14.00