ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH, pracownia specjalistyczna, studia stacjonarne, semestr III

zasady zaliczenia pracowni

lp

temat

1

Ćwiczenia w optymalizacji rozwiązań algorytmicznych pod względem  złożoności czasowej.  Zadania.

2

Ćwiczenia w kodowaniu rekurencyjnym i stosowaniu techniki dziel i zwyciężaj. Zadania.

3

Ćwiczenia w stosowaniu technik programistycznych: technika zachłanna i programowanie dynamiczne. Zadania.

4

Zadania grafowe. Zadania.

5

Implementacje operacji na strukturach drzew binarnych. Zadania.

6

Strategia powrotów i algorytmy przybliżone. Zadania.